NSE Gruppen leverer tverrfaglige tjenester og løsninger innenfor stillas,
overflatebehandling og cleaning.

Gjennom våre tre forretningsdivisjoner Industri, Bygg & Anlegg og Utstyr er vi en komplett leverandør.

Som kunde skal du dra nytte av synergiene som ligger i våre flerfaglige leveranser.

INDUSTRI

Vi utfører totalentrepriser innenfor våre fagområder og er en naturlig samarbeidspartner når oppgaver skal løses innenfor olje- og gassindustrien.

Les mer

BYGG OG ANLEGG

Vi utfører totalentrepriser innen bygg og anleggsnæringen. Vi kan levere alle tjenester innen stillas, innvendig og utvendig maling og fasadevask, samt utleie av personell.

Les mer

UTSTYR

Vår utstyrsdivisjon bestitter store mengder stillasutstyr og diverse anleggsmidler til både
Bygg & Anlegg og Industri.

Les mer

VIL DU JOBBE HOS OSS?

SE LEDIGE STILLINGER

SERTIFISERINGER OG REGISTRERINGER

HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET

Det er vår klare målsetning å prioritere sikkerhet i alle aktiviteter, og å skape holdninger i organisasjonen slik at skader ikke aksepteres. NSE Gruppen skal ha en effektiv og kontinuerlig vurdering av tiltak for å unngå skader på mennesker, miljø og materiell. Selskapet skal gjennom tiltak forebygge helsefarer og med aktiv innsats sørge for en optimal og trygg arbeidsplass.

Les mer